Велика България

В началото на месец юни 2013 г. стартира изграждането на малък експериментален квантов генератор в гр.Варна. Това се случи на територията на Европак България - малка фирма за производство на хартиени пликове за хляб и др.(една от фирмите на МОНТИС ГРУП).

Основен инициатор на проекта е Филип Филипов - известен астролог във Варна(на снимката в дясно). Идеята е с малко пари и за късо време да се достигне до значителен пробив в новите източници за енергия - квантовите генератори.

За кратко време беше оборудвана малка лаборатория с основни инструменти и измервателна техника. Подсилена беше електрическата инсталация.

И работата по генератора започна. Бяха доставени 2 мощни кондензатора от САЩ - такива се произвеждат само за специални цели и от фирми свързани с НАСА, държавни военни проекти и др. като Дженерал Атомикс (General Atomics) например.

В тази малка камера, но с достатъчно сечение като дебелина ще бъдат концентрирани удари от порядъка на 14 килоджаула, заредени като електрически заряд в кондензаторите. В центъра на камерата е поставен изолиран от корпуса централен електрод.

Камерата се напълва с морска солена вода, като въздуха е напълно отстранен. В горния край на камерата беше поставена гъвкава мембрана от силиконова гума, притисната от метален ринг.


За нуждите на проекта беше разработен специален високоволтов изправител с необходимата автоматика и защити. Заряда на кондензаторите можеше да достига до 16 000 волта постоянно напрежение. Разрядния ток може да достига 100 000 ампера. Класическа схема:

Kinetic variant 1

Във Варна бяха направени уникални експерименти. Например в прозрачен пластмасов плексигласов цилиндър успешно бяха заснети всички фази по изригването на кълбовидната мълния под вода,бяха засечени визуално различни процеси - например преминаването през кълбовиден облак от пара, преди това мощното ултравиолетово и светлинно излъчване на енергийни фотони, кинетичния ефект разбира се и т.н.

При този опит без да е търсен този ефект - видяхме цяло съзвездие от малки кълбовидни мълнии.
С този опит, който беше наречен "квантово оръдие" ние изстрелвахме 5 кг цилиндрично гюле на височина повече от 15 метра. По познатите физични закони, когато измерите началната скорост на това гюле и неговата тежест - лесно определяте каква енергия е необходима за да се случи това.

Естествено , че при определени параметри тази постановка лесно може да се превърне в оръжие и дори този кратък филм да стане реалност.

Cikalat

Тук стана ясен и метода , който по-късно използувахме при проекта на Артекс: а именно получаването на мощен гейзер с енергия многократно по-голяма от тази вложена за заряд на кондензаторите.

По-късно беше разработена нова метална цилиндрична камера, която беше шлайфана отвътре и подготвена за съвместна работа с цилиндрично бутало , уплътнено с пръстени за добра херметизация. Буталото ще поема върху себе си този малък гейзер и ще бъде впрегнато в работа.

След много опити се стигна до решение проекта да се насочи към създаване на линеен електрически квантов генератор, подобен на анимацията в ляво. Кълбовидната мълния ще компресира електролит към стените на работната камера и след това в обратна посока водата на електролита ще се разтегне до браун газ състояние, след което процесът се повтаря до безкрай.

Веднага се намери фирма във Варна готова да помогне с труд и да подготви работна камера с две хоризонтални бутала и всичко необходимо по изпълнителната част.

Като време това означаваше около 6 месеца труд по проектирането, изработката и първите изпитания. При успех нещата вървяха към гигантски бизнес за България. Собствениците на МОНТИС ГРУП обаче решиха, че това е неоправдано финансово усилие за тях и решиха да не рискуват повече. Паралелно с това се усилваше със всеки изминат ден натиска от Китай за проект там, с по-добро финансиране. И много скоро вече говорехме за китайския проект: КВАНТОВИЯ ДРАКОН.

ВАЖНИ ИЗВОДИ:

При квантовия експеримент "Велика България" в гр.Варна се достига до значително количество информация за СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ , която може да се превърне в електричество или механично движение.

За пръв път беше заснет много ясен клип за появата на кълбовидна мълния под вода - в случая в електролитна среда. Внимателния анализ показа, че явлението трае около 2 милисекунди и след това започва колебателен затихващ процес - респективно втора и трета мълния - съпроводени със съответните втори и трети кинетичен удар. Причината за това е наличието на последователен дросел в разрядната верига - енергията се колебае между електрическото поле на кондензаторната батерия и магнитното поле на защитния дросел, последователно включен във разрядната верига. Поради включването на квантовите електрони на кълбовидната мълния в процеса, противно на законите на ОМ се получава около 4 пъти по-голяма изходна електрическа мощност. Далеч по-голяма стойност обаче се получава за свободната енергия, проявена в случая като КИНЕТИЧНА. Целият процес беше заснет с т.нар. ПОЯС НА РОГОВСКИ и записан на флаш-памет на електронен осцилоскоп.

При всеки цикъл на процеса, при всяка поредна мълния,... значение започва да придобива и т. нар. МАКРО-ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ. Става въпрос за огромен поток от ултравиолетови лъчи, който ще се разсейва при всеки удар във вид на топлина в работния електролит - обикновена морска вода. Ще има нужда от охлаждане и тази вторична енергия може да затопли вода за нуждите на бъдещия потребител. За целта в корпуса на работната камера трябва да се вгради охладителна водна риза.
Напълно възможно е получаването на електричество с линеен електрогенератор, дори и комбинирано - линейно въртящ генератор - вижте този gif

Ezgifcom gif maker 16 1

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.