Квантови константи

Разгледайте основните константи на квантовия свят в това видео, като обърнете внимание на Ao,p - радиусът на Бор. Разкрийте значението на Ao,p чрез кратки обяснения, формули и визуални материали, като придобиете представа за ролята му в определянето на атомната структура. Навлезте в същността на квантовата механика и разберете ключовата роля, която Ao,p играе за формирането на нашето разбиране за микроскопичната вселена.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.