Между два свята

Квантовата граница Rk,p разделя проявения от непроявения свят. Нашият проявен свят е квантово ограничен в зоната на жълтата площ, затворена между квантовите граници. Кълбовидната мълния възниква в област, която е извън границите на познатата материална субстанция (p1) – в областта на квантовите събития, където всички закони и принципи на физиката следват различна логика и ред.

Фиг. 1
Фиг.1

• В това си състояние кълбовидната мълния е “скрита”, не може да контактува с околния детерминиран свят. За да избегне изолацията си, като запазва плътността на своето вещество непроменена, мълнията излиза на долната квантова граница Rk,p в точка p2. Но това връщане в детерминирания свят е свързано с допълнителна енергия ΔЕ, която не се взема от детерминирания свят, а е чист подарък от Вакуума.

С това кратко обяснение Д-р Кирил Чуканов ни подготвя за разбирането на квантовия механизъм и ни праща в територията на качествените промени , където ни се явява в целия си ръст нов обект, нарушавайки познатите физични закони на нашето известно битие. Наричаме го “квантов обект”. Той се появява сякаш от ”нищото” и пак в ”нищото” се скрива. За времето обаче, когато съществува ….влиянието му е забележително.

Веднага трябва да кажем , че всички ние сме първолаци в новото Квантово училище и нека като на първолаци да повторим:

  • Кога се появява квантовия обект? – разбира се когато се създадат необходимите условия за навлизане в квантовите граници.
  • Кога “изчезва” квантовия обект – когато се премахнат предишните условия и майката природа възстанови старото равновесие.
Автор
Kiril chukanov
Кирил Чуканов

Д-р Кирил Чуканов е важен научен автор в областта на квантовата наука, със специализация в свободната енергия от кълбовидната мълния.

Последни:
Нюзлетър

Абонирайте се в нашите бюлетини със статии и получавайте специални предложения или най-новата информация директно от нас.

Споделете страницата:

И така, малко по малко започваме да допускаме за съществуването на явления и обекти между два свята – ПРОЯВЕНИЯТ и НЕПРОЯВЕНИЯТ !!! И пак в тази посока забелязваме кинетични прояви и събития, които без да разбираме докрай – можем да използваме да свършим полезна работа.
Нещо повече, когато започнем измервания стигаме до извода, че при спазването на определени съотношения (нива) – на практика енергията при стартирането на процеса – може да се завърне със стойност по-голяма от вложената. Това е така, защото ако в ограничено пространство попадне квант с енергия по-ниска от минималното ниво на кванта за съответното пространство, тя се увеличава автоматично до минималното ниво енергия, тъй като по-ниски стойности на енергията са невъзможни.

По време на своите безкрайни експерименти Д-р Чуканов успява на практика да ни демонстрира по неповторим начин задвижването на магнит, разположен в кварцова тръба, свързана непосредствено с вакуумирана камера, непрекъснато облъчвана от микровълни. Независимо, че в крайна сметка тръбата се счупва – всичко това открива една нова ера в енергетиката. Всъщност той стига до епохално откритие, достойно за Нобелова награда по физика, което тепърва ще навлезе в официалната наука.

Но нека да подскажем за какво става въпрос:

2 2

Начално състояние

Кварцовата камера е пълна с въздух и налягането в нея е равно на това с околната среда. Електроклапана е отворен, вакуумметъра е с нулеви показания.

Плазма

От кварцовата камера изтегляте въздуха до около – 875 милибара (тази стойност зависи и от надморската височина на която се намирате). Включвате микровълни с които облъчвате камерата с достатъчна мощност и се появява плазма с виолетов цвят.
4 1
3 1

Квантов обект

Премахвате вакуум помпата и оставяте отворен електроклапана ….нахлува въздух от околната среда и се йонизира максимално от микровълните. В камерата възниква квантов обект. Вакуумметърът показва нулеви показания. Но квантовия обект при пристигането си е изтласкал навън определен обем въздух.
Затваряте електроклапана с което отсичате вътрешното пространство на камерата, заедно с квантовия обект и ИЗКЛЮЧВАТЕ МИКРОВЪЛНИТЕ. Квантовия обект напуска нашият свят и вакуумметърът тръгва в посока – вакуум. В камерата се получава разреден въздух.

НЕВЕРОЯТЕН ТАНЦ НА ПРИРОДАТА!

5 1

Всичко написано до тук ни позволява да изобретим генератори на невероятен принцип. Раждането и умирането на квантов обект в една камера е свързано с пулсиране на налягането вътре в нея. Представете си малко видоизменена камера, като тази под текста – в която се движи едно бутало, свързано чрез щок с неодимов магнит. Буталото ще се задвижи автоматично възвратно-постъпателно по следните причини.

6

При появата на квантовия обект, налягането в камерата ще се увеличи и ще изтласка надясно буталото….

7

Но при движението на буталото надясно идва момент при който налягането в камерата се променя в посока на създаване на квантова плазма и квантовия обект изведнъж изчезва. Това автоматично създава вакуум и буталото тръгва наляво, докато пак рязко се появи квантовия обект и процеса се повтаря до безкрай.

8

По време на всички движения магнитните силови линии на неодимовия магнит пресичат проводниците на бобината и в нея се индуктира променливо напрежение.

И сега нека ви представим Вариант 1 на т.нар Генератор между два свята:

9

Когато синхронизираме работата на два такива генератора в противотакт – можем да удвоим изходната електрическа мощност и стигаме до Вариант 2:

10