2. 3-ти симпозиум по автоматизация на кълбовидната мълния (1992 г.)

Върнете се назад към 30 юли 1992 г., когато се провежда 3-ти симпозиум по автоматизация на кълбовидните мълнии. Потопете се в съвместните чудеса на изложението за автоматизация на Genmark, докато д-р Кирил Чуканов и г-н Генко Генов представят новаторски прозрения за кълбовидната мълния. Станете свидетели на авангардни разработки и споделени виждания, които разширяват границите на научните изследвания. Абонирайте се за повече информация за разгръщащия се разказ за изследванията на квантовата енергия. Добре дошли в хрониката на квантовия симпозиум!

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.