Домашно слънце

Генериране на Свободна Квантова Енергия от суперплътна квантова плазма

SDQP( - Super Dense Quantum Plasma (SDQP)) е енергийният източник на нашето слънце, звезди, всички блестящи обекти във Вселената. И вътрешната енергия на нашата планета също е супер плътна квантова плазма (SDQP). Д-р К. Чуканов изгражда устройство (в Казанлък, България) за създаване на SDQP. Засега е строго секретно.

SDQP е БЪДЕЩИЯТ ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ!!!

Огромното налягане , което се създава на слънцето води до получаване на суперплътна квантова плазма, което генерира слънчевата топлина.

Here we offer a flash animation.

За целта изтеглете архива forever_energy.rar – от този линк.

Паролата за архива е quantum

След разархивиране стартирайте по удобен за вас начин - или посредством представения там флаш плеър или просто стартирайте файла с разширение *.exe. В интерактивен режим бихте могли да си обясните всички процеси.

Автор
Kiril chukanov
Кирил Чуканов

Д-р Кирил Чуканов е важен научен автор в областта на квантовата наука, със специализация в свободната енергия от кълбовидната мълния.

Нюзлетър
Споделете страницата:
Sdqp1


Генериране на свободна квантова енергия (топлина)
от свръхплътна квантова плазма - Фаза 1

Виждате две свързани камери - едната е камерата на кълбовидната мълния, а другата е камерата на свръхплътната квантова плазма. В първата имате един изолиран електрод, а в долната специален електромеханичен клапан. Идеята е да се затвори долната камера със свръхплътната квантова плазма. Налягането в долната трябва да се запази постоянно, след затварянето на клапана. И когато това се случи - двете камери могат да се разделят, но във долната процесите продължават да работят. И това продължава - докато има високо налягане .....т.е. продължително време - но при едно условие - ДА ЗАПОЧНЕ НЕЗАБАВНО НЕПРЕКЪСНАТО ОХЛАЖДАНЕ......Става въпрос за максимално ефективно охлаждане.

Предварително ще споменем, че огромния ток с високо напрежение, който създава кълбовидната мълния е съчетан с действието на електроклапана и действа едновременно с него - това дава още едно предимство за постигане на по-плътна плазма.

Тук е показана първата фаза на процесите - Създаване на кълбовидната мълния - посредством разряд на мощна кондензаторна батерия в солена морска вода (електролит). Това става през специален комутатор 4. Възниква кълбовидна мълния в камера 1. Възниква огромно налягане, което през дюза на Лавал се прехвърля във втората камера 2.

2. Sdqp2
Фаза 2: Тук се развива силен обратен ток, заслуга на кълбовидната мълния -обратен на този , който я създава. И двата тока се управляват по такъв начин, че да съдействат на електромагнитния клапан 13, увеличавайки неговата сила и бързодействие - този клапан се стартира по такъв начин, че да затвори долната камера точно когато възникне максималното възможно налягане с огромна стойност.
3. Sdqp3

Фаза 3:

Започва след създаването на свръхналягане, създавайки супер плътна квантова плазма в камера 2. Този момент е екстремен и води до рязко нарастване на температурата в камера 2 - няколко хиляди градуса. Необходимо е бързо пренасяне на температурата навън и това става посредством топлообмен с течен натрий. Тази термична енергия трябва да се консумира веднага от вторични топлообменници - 7.
4. Sdqp4
Фаза 4: Остатъчната вода - електролит в камера 1 силно се разтегля от възникналия вакуум при напускането на квантовия обект от камера 1. Възниква т нар . браун газ, който в случая не е необходим и е просто резултат от последната фаза.
5. Sdqp5

Фаза 5:

Поради огромното и константно високо налягане в затворената камера 2 се поддържа постоянна висока температура и това ще продължава вечно (продължително време).

6. Sdqp6

Фаза 6: Този процес е идентичен и при изкуствено създаване на кълбовидна мълния и притискането и с високо налягане.

7. Sdqp7

Фаза 7:

Тази система може да се транспортира при необходимост до бъдещите консуматори.