Квантов Генератор на Свободна Енергия – Революция Без Топлина!

Квантова свободна енергия, кинетична енергия! Използва квантовите свойства на ядрото на кълбовидната мълния, за да унищожи пространството на мястото на нейното появяване. Генерира се огромно налягане (свободна енергия). Производство на електроенергия, кинетична енергия за транспорт, оръдия, ракети и др.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.