Квантов Дракон Вариант №2

Тяндзин, Китай, 2013-2015. Квантова свободна енергия от изкуствени кълбовидни мълнии. Д-р Кирил Чуканов е автор и изобретател.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.