Ангел 1

Солт Лейк Сити - САЩ - 2012 г.

Ние знаем за огромния интерес към този генератор. Той беше изработен от самият Д-р Чуканов в личната му лаборатория в къщата му в Солт Лейк Сити - САЩ.

Един прекрасен пример как от една ресторантска микровълнова печка с мощност 3,2 KWt може да си направите малък квантов реактор. С него можете да си направите топъл въздух и да затоплите 1-2-3 помещения например.

Тази микровълнова печка работи с 4 магнетрона 2M244-M1 Panasonic. Те са разположени по два отдолу и два отгоре в работната камера и всеки има мощност по 1 KWt. Производителя гарантира 3200W микровълнова мощност в работната област. Магнетроните са захранени по класическа схема - всъщност по-долу вижте принципната схема на цялата печка.

Но нека разкажем какво има в квантовия генератор Анжел 1:

  1. Микровълнова камера
  2. Вакуумна помпа
  3. Въздушна турбина
  4. Въздушна турбина
  5. Вентилатор
  6. Кварцова камера
  7. Медна спираловидно навита тръба - топлообменник
  8. М1, М2, М3, М4 - магнетрони 2M244-M1 Panasonic

Както виждате имаме няколко въздушни потока. Това са T1,T2,T3. И трите потока са подразредни на входните потоци T0. T1 излиза от топлообменника със спирално навита медна тръба , T2 - се получава от засмукването посредством турбина 4 през периферията на ротиращата кълбовидна мълния в кварцовата камера. T3 се изхвърля от вентилатора 5 засмуквайки от общия обем на топлообменника.

След прецизни измервания (по известния метод с нагряване на вода по микровълнов път) бе установена точната стойност на входящата микровълнова мощност Pmw=3,05 KWt - именно тази мощност е базовата за създаване на микровълнова мълния.

Разбира се , че входната електрическа мощност е по-голяма - и когато я измерите на входа на микровълновата печка ще измерите точно Pin=5,09 KWt. (нека напомним - 4 магнетрона по 1 KWt+електроника за таймери, индикатори+енергия за охлаждане на магнетроните и пр.) Накратко с помоща на Pin=5,09 KWt ние получаваме микровълнова мощност Pmw=3,05 KWt. Или от 100% входна енергия от ел. мрежа се получават 60% микровълнова мощност.

Измервайки енергията на топлите въздушни потоци посредством flowmeter бяха измерени трите изхода както следва:

P1out = 2,38 KWt

P1out = 8,00 KWt

P3out = 4,50 KWt

Всички се вълнуват от т.нар. OVER UNITY (O.U.) на кълбовидната мълния:

O.U.(B.L.)= (P1out+P2out+P3out)/Pmw = (2,38+8,00+4,50)/3,05=4,9 пъти

Когато обаче изчисляваме OVER UNITY на системата трябва да отчетем и разхода на електрическа енергия за въздушните турбини, вентилатора, електромагнитни вентили, индикатори и пр.
Едната турбина е с електрическа консумация от 0,5KWt , втората е 1,1KWt а вентилатора от позиция 5 - 0,15KWt. Или общо в системата влиза следната електрическа енергия:

Pin(ac)=5,03KWt+0,5KWt(турбина1)+1,1KWt(турбина2)+0,15KWt(вентилатор)=6,8KWt

Обща изходяща мощност на системата:

Pout=12,38KWt(кълбовидна мълния)+1,75KWt(топлина)=14,13KWt

O.U.(система)=14,13KWt/6,8KWt=2,08 пъти

След това съобщение пристигнаха специалисти на SAMSUNG и с прецизна апаратура измериха over unity повече от 4 пъти....

Заб. 1,75 KWt е допълнителния поток от охлаждането на магнетроните, тяхното подгряване и пр. технологична топлина.

Обща изходяща мощност на системата:

Ние знаем за огромния интерес към този генератор. Той беше изработен от самият Д-р Чуканов в личната му лаборатория в къщата му в Солт Лейк Сити - САЩ. Един прекрасен пример как от една ресторантска микровълнова печка с мощност 3,2 KWt може да си направите малък квантов реактор. С него можете да си направите топъл въздух и да затоплите 1-2-3 помещения например. Тази микровълнова печка работи с 4 магнетрона 2M244-M1 Panasonic. Те са разположени по два отдолу и два отгоре в работната камера и всеки има мощност по 1 KWt. Производителя гарантира 3200W микровълнова мощност в работната област. Магнетроните са захранени по класическа схема - всъщност по-долу вижте принципната схема на цялата печка. Но нека разкажем какво има в квантовия генератор Анжел 1: Микровълнова камера Вакуумна помпа Въздушна турбина Въздушна турбина Вентилатор Кварцова камера Медна спираловидно навита тръба - топлообменник М1, М2, М3, М4 - магнетрони 2M244-M1 Panasonic Както виждате имаме няколко въздушни потока. Това са T1,T2,T3. И трите потока са подразредни на входните потоци T0. T1 излиза от топлообменника със спирално навита медна тръба , T2 - се получава от засмукването посредством турбина 4 през периферията на ротиращата кълбовидна мълния в кварцовата камера. T3 се изхвърля от вентилатора 5 засмуквайки от общия обем на топлообменника. След прецизни измервания (по известния метод с нагряване на вода по микровълнов път) бе установена точната стойност на входящата микровълнова мощност Pmw=3,05 KWt - именно тази мощност е базовата за създаване на микровълнова мълния. Разбира се , че входната електрическа мощност е по-голяма - и когато я измерите на входа на микровълновата печка ще измерите точно Pin=5,09 KWt. (нека напомним - 4 магнетрона по 1 KWt+електроника за таймери, индикатори+енергия за охлаждане на магнетроните и пр.) Накратко с помоща на Pin=5,09 KWt ние получаваме микровълнова мощност Pmw=3,05 KWt. Или от 100% входна енергия от ел. мрежа се получават 60% микровълнова мощност. Измервайки енергията на топлите въздушни потоци посредством flowmeter бяха измерени трите изхода както следва: P1out = 2,38 KWt P1out = 8,00 KWt P3out = 4,50 KWt Всички се вълнуват от т.нар. OVER UNITY (O.U.) на кълбовидната мълния: O.U.(B.L.)= (P1out+P2out+P3out)/Pmw = (2,38+8,00+4,50)/3,05=4,9 пъти Когато обаче изчисляваме OVER UNITY на системата трябва да отчетем и разхода на електрическа енергия за въздушните турбини, вентилатора, електромагнитни вентили, индикатори и пр. Едната турбина е с електрическа консумация от 0,5KWt , втората е 1,1KWt а вентилатора от позиция 5 - 0,15KWt. Или общо в системата влиза следната електрическа енергия: Pin(ac)=5,03KWt+0,5KWt(турбина1)+1,1KWt(турбина2)+0,15KWt(вентилатор)=6,8KWt Обща изходяща мощност на системата: Pout=12,38KWt(кълбовидна мълния)+1,75KWt(топлина)=14,13KWt O.U.(system)=14,13KWt/6,8KWt=2,08 пъти След това съобщение пристигнаха специалисти на SAMSUNG и с прецизна апаратура измериха over unity повече от 4 пъти.... Заб. 1,75 KWt е допълнителния поток от охлаждането на магнетроните, тяхното подгряване и пр. технологична топлина. Запалването на генератора се осъществява през вакуум посредством вакуумна помпа.При превключване на магнитни вентили се осигурява комуникация със споменатата помпа. При постигане на вакуум от остатъчния въздух възниква плазма , която започва да загрява камерата от кварц. Настъпва пълна йонизация и възможност при плавно нахлуване на допълнителен въздух да се йонизира допълнителен въздух при по-високо налягане и чрез плавно повишаване до 1 атмосфера възниква квантовия обект кълбовидна мълния.

По-нататък започва циркулация на въздушните потоци и специално потокът T2 преминава по периферията на мълнията и увличайки започва ротация, която води до още по-добър контакт между въздуха и ядрото на квантовия обект. Затова този поток отнема енергия от ядрото и се загрява до стотици градуси.

Квантовия обект извлича от квантовия свят допълнителна енергия и ни кара да преосмислим закона за запазване на енергията. Очевидно познатата ни действителност е подсистема на квантова реалност .....

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.