Осветляващи мистерии с M2U00012 - Разкриване на квантовия блясък!

В частната лаборатория на д-р Кирил Чуканов в къщата му в Санди, Юта. Въртене на кълбовидна мълния с въздух от вентилатор. Голяма скорост на въздуха. Без унищожаване на кълбовидна мълния, б.л. е 2-D квантова единица, без пространство или материална субстанция под неговата 2-D повърхност. Вид „черна дупка“, различен от официалния термин за „черна дупка“. 2012г.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.