Експеримент - M2U00022

QFE генератор ANGEL I. Моята лаборатория в Санди, Юта, САЩ. На видеото можете да видите охлаждане на ядрото на кълбовидна мълния с въздух от вентилатор. Ядрото е двуизмерен квантов обект - няма пространство, нито материална субстанция под повърхността му. Заради това то се върти (когато въздушният поток се движи около него) като хомогенно твърдо тяло. В допълнение, има постоянна много голяма квантова температура, която не се променя, без значение колко интензивно е охлаждането. Източник на свободна квантова енергия (топлина).

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.