Bulgarian Energy

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

(Проект)

  През периода на развития социализъм, Република България беше страна с една от най стабилните енергосистеми в областта на производството, пренасянето и експлоатацията на електрическата енергия, както и с високо квалифицирани кадри. При изграждането на нова енергийна мощност, АЕЦ „Белене“ беше предвидена да осигури електрическа енергия за по нататъшното развитие на индустриалните отрасли,съгласно разработена и приета национална програма за индустриално развитие на България. След „демократичните процеси“ се премина към ликвидиране на цели индустриални отрасли и спиране на енергийни мощности. АЕЦ „Белене“ остана в дневния ред на всички правителства на прехода, но този проект вече 30 години се използва единствено като източник на огромни парични суми за присвояване от сменящите се „демократични“ правителства и присъединили се псевдоенергийни специалисти, които единствено разработваха програми за присвояване на пари, под ръководството на правителствата. Изграждането на такава мощност продължава да се обсъжда, без да има цялостна програма за устойчиво развитие на България, програма за какви потребители, за каква промишленост ще бъдат необходими тези мощности .

На Република България, на този етап на плачевното състоянието на нашата промишленост, не и трябват новите мощности на АЕЦ „Белене“. Първата задача на бъдещото правителство е да разработи програма за стабилизиране на съществуващите енергийни обекти, да пусне спрените такива, да осигури термичните централи, да работят без отделяне на вредни емисии. На България ще трябват нови енергийни мощности не по рано след 10- 15 години, но при условие за коренна промяна на нашата политическа система. Тъй наречения „демократичен“ преход на всички нас показа пагубната политика на управляващите корумпирани олигарси, всички страдащи от лакомия за забогатяване, и за съжаление с недостатъчна умствена компетентност, да бъдат държавници.

Досегашните проекти за получаване на електрическа енергия от соларни и вятърни генератора, показаха неефективност, скъпа продукция и недостатъчни мощности – няколко процента в сравнение със съществуващите.

Единствено правилното решение за нашата енергетика е да премине на нов енергиен източник, произвеждащ топлина и налягане с различни параметри, позволяващ подмяната на горивните инсталации на съществуващите и действащи термични и атомни централи, както и различни стационарни и подвижни агрегати произвеждащи електрическа енергия, топлина и налягане.

Това се генератори за свободна енергия. Има изработени два типа генератори които произвеждат топлина и налягане. Това са прототипи, без конкретно приложение и които са показали много добри показатели.

За енергетиката са възможни следните схеми:

СХЕМА С НОВ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК- ГЕНЕРАТОР ЗА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, В КОМБИНАЦИЯ С ГАЗОВА ТУРБИНА, КАТО ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА ЗА ПАРНИТЕ КОТЛИ НА ТЕРМИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ – БЕЗ НИКАКВИ ГОРИВА И НУЛЕВИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ.

СХЕМА С НОВ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК. ГЕНЕРАТОР ЗА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, БЕЗ ГАЗОВА ТУРБИНА, КАТО ДИРЕКТЕН ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА, БЕЗ ТРЪРДИ, ТЕЧНИ ИЛИ ГАЗООБРАЗНИ ТОРИВА И БЕЗ ОТДЕЛЯНЕ НА ВРЕДНИ ЕМИСИИ.

СТАЦИОНАРНИ ИЛИ ПОДВИЖНИ КВАНТОВИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОИЗВИДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ЗАДОВОЛЯВАЩА ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ГОЛЕМИ КОМПЛЕКСИ.

КВАНТОВИ ГЕНЕРАТОРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВИСОКИ И СВРЪХВИСОКИ НАЛЯГАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ В РАЗЛИЧНИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА.

Консумацията на захранващата електрическа енергия за получаването на свободна енергия е нищожна и направените замервания и изчисления на тези генератори са показали OVER UNITY с възможности от 2 , 10 , теоретично до безкрайност. Това е енергия от ВСЕЛЕНАТА, ОТ КОСМОСА, която е вечна, енергия подобна на слънчевата енергия. Едва ли някога СЛЪНЦЕТО ще спре да грее. Това е енергия, осигуряваща съществуването на вселената, на живота на ЗЕМЯТА.

Ние трябва да овладеем тази енергия и да започнем да я използваме и да спрем добиването на природните енергоресурси и да спрем замърсяването на природата.

Но преди всичко, бъдещето правителство на Република България, трябва да разработи програма за комплексно и устойчиво развитие на страната, и след това трябва да се прави програма за нови енергийни мощности. Това е приоритет и необходимост за бъдещето на Република България.

Тези програми трябва широко да се обсъждат и приемат от референдум.

В никакъв случай НЕ ТРЯБВА ДА СЕ КАНЯТ ЧУЖДИ „СПЕЦИАЛИСТИ“ ДА НИ ПРАВЯТ ПРОГРАМИ. Вече 30 години с такава програма унищожавахме създаденото, и България се превърна в най бедната страна в Европа и с най намаляващото население.

Каква програма за енергетиката трябва да разработи Новото Правителство:

ТЕЦ „Варна“ с 1200 мгвт инсталирана мощност да се приведе в действие като се подмени горивната и система, от въглища и се монтират квантови генератори, които ще захранват парните котли с горещ въздух. Разходът на електрическа енергия за пускане и захранване на квантовите генератори ще бъде символична, и ще се получи нулева вредна емисия от изгорели газове. В момента централата е в студен резерв и държавата плаща огромни суми на собственика за поддържане на студения резерв.

Сумите за плащане на този резерв, да се възстановят от собственика и заедно със следващите заплащания да се отделят в специален фонд за изработване на квантовите генератори и тяхното монтиране в централата.

Да се пуснат спрените четири блока на АЕЦ „Козлодуй“, като се използват вторите контури на енергийните блокове с обща мощност 1600 мгвт. За всеки блок ще се монтират квантови генератори които ще захранват парогенераторите с горещ въздух.

Въглищните централи на комплекса „Марица Изток“ подмяната на въглищните горивни инсталации за парните котли с квантови генератори предлагаме да се извърши на два етапа, с оглед да не се спира добиването на въглища и освобождаването на 120 хил. работници и служители:

Първи етап- изработване на квантови генератори които да бъдат монтирани в близост до изходящите димни газове, които с високата си температура ще изгарят напълно вредните емисии и ще се отделя топъл чист въздух;

Втори етап – подмяна на въглищните стопанства с квантори генератори. Паралелно с това Новото Правителство трябва да разработи програма за осигуряване работа на освобождаващите се работници и служители.

Постепенна и поетапна подмяна на горивните стопанства на останалите термични инсталации.Трябва да се отделят финансови средства за изработване на такива генератори, като начало на два генератори- единия за топлина, другия за налягане за два конкретни обекта , които ще се изпитат, след което ще се прави програма за широко приложение в промишлеността. Ще трябва да се организират екипи от инженери, технолози, специалисти-основно млади хора. Ще трябва да се договаряме с предприятия за организиране на производството.

Предлагаме правителството и финансовите институции да създадат инвестиционен фонд, който ще се ръководи по финансовите правила, ще се контролира и ще обслужва изпълнението на програмата за СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.