Paradigm-shifting project “Helius-Artex” – Quantum Generator (Bulgarian)

Готов за Бизнес

От д-р Кирил Б. Чуканов
София, България, 2020

Под ръководството на Висшия Световен Разум – наричан Бог в религията – и Неговите откровения (трансферирани по квантов път на моето съзнание) на тайните на природата все още непознати на Официалната Наука, аз работех, и продължавам да работя, повече от три десетилетия, над Общата Теория за Организацията на Света и над Квантовата Свободна Енергия. Това са две области на Човешкото Познание, които ще променят изоснови съществуващата парадигма в науката и технологиите (по-специално в енергетиката). Останалото от Великия Преход към нова универсална парадигма – социално/политическа, икономическа, морална, спортна, в искуството и други сфери на човешката активност, е дело на Бог и неговите специализирани пророци на земята.

По времето на първия ми контакт с Бога – еднопосочен от Него към мен – аз бях 33-годишен. Сега съм 76-годишен.

Великите промени в различните области на Парадигмата стават не кога и да е, по чист късмет, с голямо желание и упорство на „най-умните и начетени хора на цивилизацията, така наречените гении“, а идват в строго определени квантови възли на времето на Великата Квантова Вълна на Еволюцията на Живата Природа, в частност на Човешката Цивилизация. Те са квантово трансферирани от Бог на избрани от Него пророци в различните сфери на човешката дейност.

Аз започнах работа над Общата Теория на Организацията на Света и Квантовата Свободна Енергия в моята родина България. Поради неразбиране, завист, високомерие и натиск върху властите и медиите на самопровъзгласилите се за „корифеи“ в българската наука – най-вече учените от БАН, аз бях принуден да напусна родината и да емигрирам в САЩ. Това стана през 1990 година. През следващите 30 години в САЩ, Канада, пак в САЩ, пак България, Китай, и пак в България, аз построих стотици експериментални установки и генератори, на които проведох много сериозно и задълбчено изследване на необикновените квантови свойства на квантовия макро- обект „кълбовидна мълния“. Паралелно аз развивах теорията на този макро-квантов обект. Както е известно, човешката природа е така устроена, че не пропуска възможността за заблуда. Така беше и с мен. Тези заблуди ми костваха много излишни пари и загубено време. Но аз разбирах: без съчетание на правилно проведени експерименти и правилна теория е невъзможно разбирането и успешно практическо приложение на ново непознато до сега на науката явление! Те са едно неразделно цяло, вървят ръка за ръка. Истина е че, Бог постоянно бдеше над моята дейност и ме коригираше когато силно се отклонявах от Истината. През тези напрегнати години за семейството ми и за моята научна дейност аз написах 6 тома на Общата Теория за Организацията на Света и десетки научни статии, които поствах в моя сайт. Също така, аз написах две литературни книги – реална научна фантастика – „Краят на времената“ и „Медузата“ също поствани в моя сайт.

В своята си изследователска и практическа приложна дейност аз използвах мои средства – откъснати от залъка на моето семейство – грубата моя оценка е около $ 400,000 USD – , така и пари от щедри инвестори – около $ 4 милиона долари. Вероятно някои от тези инвестори не са доволни, че не доведох нещата до бизнес с техните инвестиции, но те трябва да разберат, че са инвестирали в най-великия проект на съвремението и техните пари не са отишли напразно – за работа над въображаеми открития на един луд. Нека не забравят примера на усвояване на предишния в еволюцията на енергиите източник – ядрената енергия: 50 години изследвания, десетки хиляди квалифицирани учени и инжинери, десетки, може би стотици милиарди изразходвани долари! И това продължава – ИТОР е все още под пара! А аз съм сам, с миниатурни средства, хулен, непризнат, дискриминиран от учени, правителства, бизнес и обща публика. Но никога не съм се отчайвал, бутам и ще бутам до край, до смърт! Защото знам: Бог е зад мен, а Бог е всемогъщ и стои над всичко живо и неживо в света-вселена!

По-долу прилагам снимки на различни етапи в изпълнението и варианти на моя квантов генератор HELLIUS – ARTEKS

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 1
Кванов Генератор „Хелиус-Артекс“
с нов ефективен комутатор

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 2
Д-р Кирил Чуканов работещ над камера
за превръщане на кинетичната свободна
енергия произвеждана от кълбовидна
мълния в електрическа енергия с помоща на
неодиеви мощни магнити

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 3
Квантов генератор за производство на
електрическа свободна квантова енергия

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 4
Мемориални плочи окачени на
външната стена на дома на
К. Чуканов, където бяха създадени
ПЪРВИТЕ В СВЕТА КВАНТОВИ
ГЕНЕРАТОРИ „ГЕЛИУС“ И „АРТЕКС“

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 5
Кирил Чуканов провеждащ опити по
генериране на квантова енергия

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 6
Квантов генератор „Хелиус-Алтекс“
произвеждащ кинетична свободна квантова
енергия с мно голямо over-unity

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 7
Високоволтов високоенергиен
пулсов агрегат; водна турбина

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 8
Преръщане на кинетична квантова
енергия в елетрическа с помощта на
1-3 Киловатова водна турбина

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 9
Витло на водната турбина

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 10
Срязана перка от водната струя
движеща се със скорост 1 км/сек.

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 11
Камера под много високо налягане
с кълбовидна мълния
Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 12
Изстрелване на 23 кг метален диск със скорост на снаряд

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.