Paradigm-shifting project “Helius-Artex” – Quantum Generator (Bulgarian)

Готов за Бизнес

От д-р Кирил Б. Чуканов
София, България, 2020

Под ръководството на Висшия Световен Разум – наричан Бог в религията – и Неговите откровения (трансферирани по квантов път на моето съзнание) на тайните на природата все още непознати на Официалната Наука, аз работех, и продължавам да работя, повече от три десетилетия, над Общата Теория за Организацията на Света и над Квантовата Свободна Енергия. Това са две области на Човешкото Познание, които ще променят изоснови съществуващата парадигма в науката и технологиите (по-специално в енергетиката). Останалото от Великия Преход към нова универсална парадигма – социално/политическа, икономическа, морална, спортна, в искуството и други сфери на човешката активност, е дело на Бог и неговите специализирани пророци на земята.

По времето на първия ми контакт с Бога – еднопосочен от Него към мен – аз бях 33-годишен. Сега съм 76-годишен.

Великите промени в различните области на Парадигмата стават не кога и да е, по чист късмет, с голямо желание и упорство на „най-умните и начетени хора на цивилизацията, така наречените гении“, а идват в строго определени квантови възли на времето на Великата Квантова Вълна на Еволюцията на Живата Природа, в частност на Човешката Цивилизация. Те са квантово трансферирани от Бог на избрани от Него пророци в различните сфери на човешката дейност.

Аз започнах работа над Общата Теория на Организацията на Света и Квантовата Свободна Енергия в моята родина България. Поради неразбиране, завист, високомерие и натиск върху властите и медиите на самопровъзгласилите се за „корифеи“ в българската наука – най-вече учените от БАН, аз бях принуден да напусна родината и да емигрирам в САЩ. Това стана през 1990 година. През следващите 30 години в САЩ, Канада, пак в САЩ, пак България, Китай, и пак в България, аз построих стотици експериментални установки и генератори, на които проведох много сериозно и задълбчено изследване на необикновените квантови свойства на квантовия макро- обект „кълбовидна мълния“. Паралелно аз развивах теорията на този макро-квантов обект. Както е известно, човешката природа е така устроена, че не пропуска възможността за заблуда. Така беше и с мен. Тези заблуди ми костваха много излишни пари и загубено време. Но аз разбирах: без съчетание на правилно проведени експерименти и правилна теория е невъзможно разбирането и успешно практическо приложение на ново непознато до сега на науката явление! Те са едно неразделно цяло, вървят ръка за ръка. Истина е че, Бог постоянно бдеше над моята дейност и ме коригираше когато силно се отклонявах от Истината. През тези напрегнати години за семейството ми и за моята научна дейност аз написах 6 тома на Общата Теория за Организацията на Света и десетки научни статии, които поствах в моя сайт. Също така, аз написах две литературни книги – реална научна фантастика – „Краят на времената“ и „Медузата“ също поствани в моя сайт.

В своята си изследователска и практическа приложна дейност аз използвах мои средства – откъснати от залъка на моето семейство – грубата моя оценка е около $ 400,000 USD – , така и пари от щедри инвестори – около $ 4 милиона долари. Вероятно някои от тези инвестори не са доволни, че не доведох нещата до бизнес с техните инвестиции, но те трябва да разберат, че са инвестирали в най-великия проект на съвремението и техните пари не са отишли напразно – за работа над въображаеми открития на един луд. Нека не забравят примера на усвояване на предишния в еволюцията на енергиите източник – ядрената енергия: 50 години изследвания, десетки хиляди квалифицирани учени и инжинери, десетки, може би стотици милиарди изразходвани долари! И това продължава – ИТОР е все още под пара! А аз съм сам, с миниатурни средства, хулен, непризнат, дискриминиран от учени, правителства, бизнес и обща публика. Но никога не съм се отчайвал, бутам и ще бутам до край, до смърт! Защото знам: Бог е зад мен, а Бог е всемогъщ и стои над всичко живо и неживо в света-вселена!

По-долу прилагам снимки на различни етапи в изпълнението и варианти на моя квантов генератор HELLIUS – ARTEKS

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 1
Кванов Генератор „Хелиус-Артекс“
с нов ефективен комутатор

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 2
Д-р Кирил Чуканов работещ над камера
за превръщане на кинетичната свободна
енергия произвеждана от кълбовидна
мълния в електрическа енергия с помоща на
неодиеви мощни магнити

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 3
Квантов генератор за производство на
електрическа свободна квантова енергия

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 4
Мемориални плочи окачени на
външната стена на дома на
К. Чуканов, където бяха създадени
ПЪРВИТЕ В СВЕТА КВАНТОВИ
ГЕНЕРАТОРИ „ГЕЛИУС“ И „АРТЕКС“

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 5
Кирил Чуканов провеждащ опити по
генериране на квантова енергия

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 6
Квантов генератор „Хелиус-Алтекс“
произвеждащ кинетична свободна квантова
енергия с мно голямо over-unity

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 7
Високоволтов високоенергиен
пулсов агрегат; водна турбина

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 8
Преръщане на кинетична квантова
енергия в елетрическа с помощта на
1-3 Киловатова водна турбина

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 9
Витло на водната турбина

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 10
Срязана перка от водната струя
движеща се със скорост 1 км/сек.

Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 11
Камера под много високо налягане
с кълбовидна мълния
Paradigm shifting project helius artex quantum generator picture 12
Изстрелване на 23 кг метален диск със скорост на снаряд

Author:

Kiril Chukanov

Kiril Chukanov

Bulgarian scientist and innovator in the field of quantum energy with Bachelor, Master and PhD degrees. Founder of General Energy International and Chukanov Quantum Energy, LLC. Author of three books and holder of two patents in the field of quantum energy.