Кирил Чуканов: Водещ в Изследванията на Свободната Квантова Енергия 

Присъединете се към нас в комплексна презентация, която разказва за пионерския път на д-р Кирил Чуканов през годините. Изследвайте еволюцията на неговата работа и приноси в областта на изследванията на свободната квантова енергия. Това видео предоставя прозрения във визионерския ум на д-р Чуканов, подчертавайки ключови моменти и представяйки квантови генератори, които отбелязват важни стъпки в стремежа към устойчиви и иновативни енергийни решения.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.