Бърза Йонизация

Разгледайте сложния процес на бърза йонизация в ядрото на Кълбовидната Мълния чрез тази подробна диаграма. Присъединете се към д-р Кирил Чуканов, докато той разглежда увлекателната динамика на този феномен. Получете прозрения относно механизма на бърза йонизация, който разкрива ключов аспект от поведението на Кълбовидната Мълния.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.