Кълбовидна мълния и Въздушно Налягане: Сравнително изследване при 1 и 10 атмосфери

Бъдете свидетели на въздействието на приложеното налягане върху динамиката на електронната обвивка на кълбовидната мълния в това видео. Д-р Кирил Чуканов изследва промените в конфигурациите на електроните, докато налягането се варира между 1 и 10 атмосфери.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.