Ангел I – Тест S

В частната лаборатория на Кирил Чуканов в къщата му в Солт Лейк Сити, Юта, САЩ 2012 г. Генериране на кълбовидна мълния в MW камера с генератор Ангел 1. Ядрото на кълбовидната мълния е двуизмерна квантова единица като мехур без пространство под неговата 2-D повърхност. Когато се охлажда от въздушен вентилатор, той се върти като твърдо тяло. Освен това кълбовидната мълния е източник на квантова свободна енергия. Суперединството зависи от много фактори като: налягането в кварцовата камера (където се генерира кълбовидната мълния), метода на охлаждане, дизайна на кварцовата камера, входящата MW мощност и др.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.