Анлаутрон 4

Гигантска кълбовидна мълния - 1 метър в диаметър. Калгари, Канада. Посредством "изключване" на силен ток от кондензатори се генерира огромено количество електрическа енергия. Ел. ток обикаля повърхността на ядрото на кълбовидната мълния, защото е „черна дупка“ – няма пространство вътре в него. Генерира се синхротронно лъчение (свободна енергия). Освен това електрическият ток от кондензаторите става много по-мощен. Друг ефект от свободната енергия: генерирането на безплатна топлина от изключително горещата повърхност на кълбовидната мълния.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.