Турбина, задвижвана от ядро на кълбовидна мълния

Разгледайте предната линия на възобновяемата енергия, докато д-р Кирил Чуканов представя революционна концепция в видеото - Турбина, задвижвана от Ядро на Кълбовидна Мълния. Бъдете свидетели на трансформативната диаграма, илюстрираща сливането на уникалната енергия на кълбовидната мълния с технологията на въздушната турбина. Присъединете се към нас във визуализирането на устойчиво бъдеще, където силите на природата подпомагат иновациите.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.