Квантов Генератор на Свободна Енергия без Гориво

Получете ясен преглед как работи Квантовият Генератор на Свободна Енергия без Гориво, докато д-р Кирил Чуканов обяснява детайлно функциите му чрез подробна диаграма. Разгледайте практическите аспекти на тази иновативна технология, която демонстрира способността си да генерира енергия без да се нуждае от конвенционални горива. Погледнете механизмите и си представете бъдеще, в което устойчивата енергия заема централна роля в производството на енергия.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.