Свободна Енергия от Супер Плътна Квантова Плазма

Това е моята лаборатория в Бояна, София. Тук създадох Квантов Генератор на Свободна Енергия през периода 2018-2020 г. Кълбовидната мълния се създава в много здрава камера в морска вода (под вода) след бързо изпразване от кондензатори с високо напрежение и висока енергийна плътност. Ядрото на кълбовидната мълния унищожава пространството на мястото на своето появяване - под вода. Като резултат, морската вода е принудена да заеме по-малък обем. Но знаем, че течната вода не може да бъде сгъстена. Под огромно налягане (невъзможно за създаване с конвенционални методи) ядрото на кълбовидната мълния се трансформира моментално в "Супер Плътна Квантова Плазма" - неизвестно за официалната наука състояние на материалното вещество. СКПП генерира свободна квантова енергия чрез квантовата граница Rk,p (неизвестна за официалната наука) във формата на топлина. Паралелно със свободната енергия се генерира огромна свободна кинетична енергия - поради ефекта на унищожаването на пространството.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.