Квантова електроника - преодоляване на пропастта между науката и иновациите!

Загледайте се в областта на квантовите възможности с д-р Кирил Чуканов, докато разкрива електрическата схема за използване на квантов генератор в това видео. Разгледайте безпроблемната интеграция на квантовата технология, преодоляваща разрива между научната теория и иновациите.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.