Структура на магнетронната клетка

Придобийте ясно разбиране за Структурата на Магнетронната Клетка, докато д-р Кирил Чуканов разглежда компонентите в ясна диаграма. Изследвайте функционалните аспекти на магнетронната клетка в това информативно видео, предоставяйки ключови прозрения за нейната роля в квантовата технология и иновациите в областта на енергетиката.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.