Практическо Приложение на Анлотрон

Бъдете свидетели на практичното приложение на квантовия генератор Anlotron чрез информативна анимация. Присъединете се към д-р Кирил Чуканов, докато той демонстрира как Anlotron генерира енергия и безпроблемно осигурява захранване на дома през електрическата мрежа.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.