Експеримент - M2U00024

Ядрото на кълбовидна мълния (видимо като много ярка сфера) е двуизмерен квантов обект, няма пространство под повърхността си, нито материална субстанция. На видеото е показан процес на охлаждане с въздух идващ от въздушен вентилатор. Въздушни течения около повърхността на ядрото, не го пробвам, защото няма място „вътре“. Въздушният поток кара ядрото на кълбовидната мълния да се върти с голяма скорост, без да го разрушава, защото то представлява квантов обект (единица). Ядрото на кълбовидната мълния има ПОСТОЯННА КВАНТОВА ТЕМПЕРАТУРА, която не се променя, независимо колко голям е интензитетът на охлаждане. Кълбовидната мълния е източник на БЕЗПЛАТНА КВАНТОВА ЕНЕРГИЯ!

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.