Кълбовидна Мълния в Китай

Това е моят квантов проект в Тианджин, Китай. Там разработих две технологии: 1) Кинетична кълбовидна мълния в MW камера за 1 атмосфера и 8 атмосфери. За 8 атмосфери ефектът от генерирането на свободна квантова енергия е огромен. 2) Кинетична кълбовидна мълния в затворена камера чрез бърз разряд от мощни кондензатори. Кълбовидната мълния се генерира в солена вода; ядрото на кълбовидната мълния унищожава пространството на мястото на появата си, генерира се огромно налягане в солената вода, налягане, невъзможно за създаване с конвенционални средства; огромна кинетична квантова свободна енергия.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.