Новата парадигма в науката, социалния живот, енергията и коронавируса

Присъединете се към д-р Кирил Чуканов в мисловно видео представяне, което изследва появата на нов парадигма. Разкрийте трансформативни прозрения в науката, социалната динамика, енергията и дълбокото въздействие върху нашето разбиране за коронавируса.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.