Велика България 1

Квантов генератор "Велика България" в действие. 2012 - 2013г. Варна, България. Произвежда кинетична свободна квантова енергия с голяма свръхединица. Използва квантовото свойство на ядрото на кълбовидната мълния, разрушава пространството на мястото на появата си. Кълбовидната мълния се генерира под солена морска вода. Огромен ефект и огромен пробив в науката и технологиите за генериране на енергия без изкопаеми горива и чрез възобновяеми източници.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.