Демо 2: Разкриване на оборудването за кълбовидна мълния

В моята китайска лаборатория, Tiantzin, 2014 г. Квантов генератор за свободна кинетична енергия от кълбовидна мълния разработен от д-р Кирил Чуканов. Огромно свръхединство. Използва свойството на ядрото на кълбовидната мълния, за да изреже пространството на мястото на появата си. Приложения: безгоривни ракети, много други.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.