Гейзер от кълбовидна мълния

Варна, България, 2012 г. В момента на своето създаване кълбовидната мълния създава огромно налягане върху морската водна. В резултат на това водният снаряд се затваря със скорост 1 км/сек. К. Чуканов.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.