8 пъти увеличние на мощността

Вълнуваща кълбовидна мълния. Калгари, Канада, 2007-2008г. Бъдещето на световната икономика е квантовата безплатна енергия от кълбовидни мълнии, както и супер плътната квантова плазма (SDQP), която използва квантовия ефект на квантовата граница.

Автор

Кирил Чуканов

Кирил Чуканов

Български учен и иноватор в областта на квантовата енергия с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основател на "General Energy International" и "Chukanov Quantum Energy, LLC". Автор на три книги и притежаващ два патента в областта на квантовата енергия.